NADAČNÍ FOND

MILOŠE ZEMANA

O nadačním fondu

Aktuality

18.6.2014 První milion korun věnován na snížení státního dluhu

Nadační fond prezidenta republiky v úterý dne 14. června 2014 splnil slib a věnoval první milion korun na snížení státního dluhu České republiky. 

Na Pražském hradě se při té příležitosti uskutečnila tisková konference za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana a 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše.

Prezident republiky, který každý měsíc věnuje třetinu svého platu ve prospěch fondu na splácení státního dluhu, společně s ministrem financí přestřihli, a tím znehodnotili, státní dluhopis ve výši jednoho milionu korun. 

„Dnes máme první slavnostní okamžik, kdy předávám ministru financí státní dluhopis ve výši prvního milionu korun, a i když si samozřejmě uvědomuji, že je to jenom symbolická částka, která státní dluh nespasí, tak je to jakási morální výzva, v některých případech morální facka, těm, kdo zodpovídají za zvyšování státního dluhu v minulosti. A protože i já jako bývalý premiér se hlásím ke své odpovědnosti, tak tam měsíčně posílám oněch šedesát tisíc korun,“ prohlásil prezident republiky.

Znehodnocením státního dluhopisu ve výši jednoho milionu korun byla poprvé, byť symbolicky, splacena jistina státního dluhu.

Prezident republiky Miloš Zeman na tiskové konferenci zároveň vysoce ocenil všechny přispěvatele nadačního fondu určeného na splácení státního dluhu.


11.4.2014 
Úspěch charitativní aukce: 2.237.000,- Kč na splácení státního dluhu

Nadační fond prezidenta republiky na splácení státního dluhu uspořádal v pátek dne 11. dubna 2014 na Pražském hradě aukci dvaceti sedmi velikonočních kraslic ztvárněných známými osobnostmi. Celkový výtěžek této události předčil očekávání. Výnos dosáhl neuvěřitelných 2.237.000,- Kč, které budou připsány ve prospěch fondu na splácení státního dluhu. Mezi dvaceti sedmi draženými velikonočními kraslicemi byly dvě, které věnoval prezident republiky Miloš Zeman s manželkou. Právě o kraslici prezidenta republiky se strhl v rámci aukce největší souboj, jehož výsledkem byla částka 755.000,- Kč. Prezident republiky před zahájením aukce uvedl, že aktivita fondu je morální fackou těm, kteří pobírají vysoké platy a zlaté padáky. Zároveň informoval o úvaze, že z financí, které fond získal, budou zakoupeny státní dluhopisy v listinné podobě, které budou následně znehodnoceny a předány ministru financí. Tím fond přispěje k umoření vysokého státního dluhu České republiky.

Proč nadační fond?

Státní dluh České republiky dnes činí cca 1 716 mld. Kč. Veřejný dluh je vyšší ještě o cca 100 mld. Kč. Na jednoho občana ČR tedy připadá více než 170 tis. Kč veřejného dluhu. Podíl veřejného dluhu na HDP již překročil 45% a byť je v evropském kontextu spíše nižší, velmi rychle narůstá. Přestože zažíváme historicky nejnižší úrokové sazby, musí státní pokladna každý rok vydat na úroky z tohoto dluhu mezi 50 – 70 mld. Kč.

Nadační fond Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana si klade za cíl postupně se zapojit do umořování státního dluhu a tím de facto symbolicky zahájit cestu ke zvratu negativního trendu zadlužování ČR. Je zřejmé, že tento Nadační fond sám o sobě nemůže tento národohospodářský trend otočit. Jeho účinek bude zejména v symbolické a edukativní rovině. Každých 170 tis. Kč, o kterých se podaří snížit veřejný dluh, bude symbolicky znamenat osvobození jednoho občana ČR z dluhového sevření.

Způsob fungování Nadačního fondu

Zaměříme se pouze a výlučně na shromažďovaní peněžitých darů od dárců a použití těchto peněz pouze k deklarovanému účelu umořování státního dluhu. Přímý nákup státních dluhopisů a jejich de facto i de jure likvidace. Fond nakoupené státní dluhopisy daruje ČR, resp. jejich emitentovi, tedy MF ČR.

Považujeme za nejvhodnější vykupovat české státní dluhopisy s nejdelší maturitou. U dluhopisů s delší maturitou je úspora pro ČR nejvyšší (samotná jistina a zejména pak úroky vzhledem k době splatnosti). Jako vhodné se nabízejí dluhopisy pro občany (retailové).

Správní rada

Ing. Miloš Zeman – prezident České republiky
Ing. Jiří Rusnok – člen bankovní rady ČNB   
Ing. Vratislav Mynář – vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.,FCMA - urolog
Ing. Jaroslav Hanák – prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Jaroslav Zavadil – poslanec PSP ČR za ČSSD

Kontakt

Nadační fond Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana
Praha 1 – Hradčany 310, 11800

Informace o fondu:
Dominika Rybínová
Email: dominika.rybinova@hrad.cz
Telefon: +420 224 372 466 

Kontakt pro média:
Jiří Ovčáček
Email: jiri.ovcacek@hrad.cz

číslo účtu

123123/6000

PPF banka a.s.

Foreign payments
Beneficiary: NADACNI FOND PREZIDENTA REPUBLIKY
IBAN: CZ0760000000000000123123
Bank of beneficiary: PMBPCZPP
Correspondent bank for transfers in EUR: DEUTDEFF
Correspondent bank for transfers in USD: BKTRUS33

Dokumenty ke stažení

Zakládací listiny Nadačního fondu Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana

stáhnout

stav účtu ke dni 5.4.2020

715.653,40 Kč

seznam dárců zde
Pro přispěvatele

V případě, že si přejete zasílat aktuální informace o akcích pro přispěvatele do nadačního fondu, jako jsou například setkání s prezidentem republiky a další kulturní akce, zašlete své jméno, adresu a telefonní či emailový kontakt na kontaktní email dominika.rybinova@hrad.cz