O nadačním fondu
Miloše Zemana

Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana byl založen v roce 2013 po jeho prvním zvolení do funkce prezidenta České republiky. Původním účelem fondu bylo, v souladu se zakládací listinou a se Statutem Nadačního fondu, přispívaní ke snížení dluhového břemene České republiky, a to za dobrovolných příspěvků prezidenta Ing. Miloše Zemana a dalších občanů.

Když v roce 2015 vláda neschválila mimořádnou dotaci 20 milionů korun, které měly jít na pomoc Fondu ohrožených dětí (FOD), se prezident republiky Miloš Zeman rozhodl pro změnu účelu fondu. Nově byl Nadační fond Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana určen k podpoře činnosti nestátních zařízení poskytujících dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči.

V současné době Nadační fond Ing. Miloše Zemana poskytuje nadační příspěvky ve prospěch Klokánků, které provozuje Fond ohrožených dětí. Finanční dary jsou účelově určené k úhradě části výdajů vynakládaných Klokánky při poskytování přechodné rodinné péče ohroženým dětem.

Setkání Miloše Zemana a dětí
Střetnutí Miloše Zemana a dětí

Koho podporujeme

Fond ohrožených dětí

je nevládní nezisková organizace na pomoc ohrožených dětí s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Fond má působnost na území celé České republiky a v současné době provozuje 15 zařízení „Klokánek“ s kapacitou 322 míst pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek

je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Klokánci fungují jednak jako klasická rodinná péče v bytech „klokaních“ tet a strýců, kteří jsou zaměstnanci Fondu ohrožených dětí, anebo v objektech se služebními byty, kde se o děti nepřetržitě střídavě po týdnu starají po všech stránkách dvě stabilní tety.

Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova). Zdroj: webové stránky Fondu ohrožených dětí.

Poděkování prezidenta České republiky
Ing. Miloše Zemana

MILÍ PŘISPĚVATELÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

chtěl bych Vám všem ze srdce poděkovat za finanční dary, které vkládáte do mého fondu. Každý z Vás je součástí větší komunity – komunity lidí, kterým nejsou lhostejné osudy těch, jež se o sebe zatím neumějí sami postarat, mluvím o našich nejmenších spoluobčanech – o našich dětech. Přál bych si, aby každé dítě vyrůstalo bezstarostně v milující rodině a mělo vždy všeho dostatek. Takové přání je ale bohužel utopií. Říká se, že děti jsou naše budoucnost... ale pokud chceme, aby naše budoucnost byla světlá, musíme toto světlo vnést do všech dětí.

Ještě jednou Vám děkuji za investici do naší společné budoucnosti a doufám, že i nadále budete podporovat ty, kteří Vaši podporu potřebují nejvíce.

Podpis Miloše Zemana

Aktuality

21.12.2022
1 000 000 Kč pro Fond ohrožených dětí
1 000 000 Kč pro Fond ohrožených dětí

"S Kačenkou jsme na Pražském hradě předali Klokánkům finanční dar 1 000 000 korun. Klokánky jsou moje srdeční záležitost a moc rád jsem jim po dobu své prezidentské funkce podal pomocnou ruku." - prezident republiky Miloš Zeman A jak zní velká moudrost, ať neví levice, co dělá...

16.12.2022
100 000 Kč pro Nemocnici Teplice
100 000 Kč pro Nemocnici Teplice

Kateřina Zemanová dnes navštívila Nemocnici Teplice, aby mohla oficiálně předat šek na 100 000 Kč od Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, který dle svého statutu mimo jiné podporuje i zařízení, která se těžko vyrovnávají s dopady pandemie koronaviru. ...

16.12.2022
Hmotná pomoc pro Klokánky v Chomutově a Teplicích
Hmotná pomoc pro Klokánky v Chomutově a Teplicích

Kromě teplické nemocnice dnes Kateřina navštívila také dva Klokánky Fondu ohrožených dětí - v Teplicích a v Chomutově.  V těchto těžkých časech strádají ti nejzranitelnější z nás a dětí v Klokánku je bohužel stále více. Klokánci mají...

13.09.2022
Charitativní turnaj Lány Open 2022
Charitativní turnaj Lány Open 2022

Dnes se v areálu zámku Lány uskutečnil charitativní tenisový turnaj Lány Open, který se koná už popáté. Hosty přivítal prezident republiky Miloš Zeman společně s paní Ivanou Zemanovou a dcerou Kateřinou. V rámci akce se povedlo vybrat krásných 1 100 000 korun. Výtěžek...

01.07.2022
Pomáháme českým nemocnicím
Pomáháme českým nemocnicím

I v prvním pololetí roku 2022 jsme pomáhali českým nemocnicím, které se stále vzpamatovávají z pandemie koronaviru. Ve spolupráci se společností PROMA REHA mohl Nadační fond prezidenta republiky poskytnout Nemocnici Říčany dvě zdravotnické postele na JIP oddělení....

12.05.2022
100 000 Kč pro evakuovaný dětský domov z Ukrajiny
100 000 Kč pro evakuovaný dětský domov z Ukrajiny

Kateřina Zemanová navštívila Obecní úřad Loukov, kde jsou nyní dočasně ubytováni chlapci z Dětského domova rodinného typu Živá perla v Bortnykách, kteří museli uprchnout před válečným konfliktem na Ukrajině.    V rámci své...

26.01.2022
1 400 000 Kč pro Fond ohrožených dětí
1 400 000 Kč pro Fond ohrožených dětí

Prezident republiky spolu s dcerou Kateřinou předal ředitelce Fondu ohrožených dětí Hance Kupkové symbolický šek s finančním darem 1 400 000 Kč z výtěžku svého Nadačního fondu za rok 2021.  Nadační fond prezidenta republiky podporuje Klokánky Fondu ohrožených dětí již od roku 2015...

01.01.2022
Činnost fondu v roce 2021
Činnost fondu v roce 2021

Rok 2021 nebyl pro nikoho jednoduchý – celý svět se stále vypořádává s důsledky pandemie koronaviru, a Českou republiku navíc potkalo velké neštěstí v podobě tornáda na jižní Moravě.    Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana se i v tomto roce mohl...

15.09.2021
Charitativní tenisový turnaj Lány Open
Charitativní tenisový turnaj Lány Open

Dnes se v areálu zámku Lány uskutečnil charitativní tenisový turnaj Lány Open, který se koná už počtvrté. Hosty přivítali paní Ivana Zemanová s dcerou Kateřinou a vedoucí KPR Vratislav Mynář, který vyřídil všem přítomným srdečný pozdrav od...

30.06.2021
Další hmotná pomoc pro obce zasažené tornádem
Další hmotná pomoc pro obce zasažené tornádem

Po nedělní návštěvě Kateřiny Zemanové v místech postižených tornádem jsme zůstali ve spojení s Hradní stráží, která v obcích stále pomáhá s odstraňováním škod. Včera jsme se dozvěděli, že stále chybí stavební kolečka. Proto...

27.06.2021
Pomoc pro obce zasažené ničivým tornádem
Pomoc pro obce zasažené ničivým tornádem

Kateřina Zemanová za Nadační fond prezidenta republiky  navštívila obec Hrušky a S-centrum v Hodoníně, kde tornádo způsobilo značné škody. Po domluvě s příslušníky Hradní stráže Nadační fond zakoupil mimo jiné motorové pily, velké krycí plachty,...

18.06.2021
Hmotná pomoc pro Klokánky v Chomutově a Žatci
Hmotná pomoc pro Klokánky v Chomutově a Žatci

Prezident republiky společně s dcerou Kateřinou děkují dětem z Klokánků Fondu ohrožených dětí za obrázky, které Kateřina přivezla z návštěvy v Žatci a Chomutově. Za Nadační fond prezidenta republiky předala prací a mycí prostředky, hygienické potřeby, potraviny a další položky,...

12.04.2021
Nadační dary pro Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP v Uherském Hradišti
Nadační dary pro Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP v Uherském Hradišti

Do Uherského Hradiště se ve jménu  Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana  vydala dcera prezidenta  Kateřina Zemanová . Zde ji čekala návštěva ve  Zdravotním ústavu paliativní a hospicové péče PAHOP , jehož činnost v tomto nelehkém koronavirovém...

07.04.2021
Předání roušek, injekčních stříkaček a dezinfekce pro ÚVN a podpora očkování
Předání roušek, injekčních stříkaček a dezinfekce pro ÚVN a podpora očkování

Kateřina Zemanová   a poradce prezidenta prof. Roman Prymula včera vyjádřili podporu  vakcinaci proti onemocnění  COVID -19 . P řed Očkovacím centrem  pražské  Ú střední vojenské nemocnice  se sešl i  s   účastníkem mise v Kábulu...

25.02.2021
Kateřina Zemanová předala stovky roušek, dezinfekcí, krémů a vitamínů
Kateřina Zemanová předala stovky roušek, dezinfekcí, krémů a vitamínů

Na dvoudenní okružní jízdu po Královehradeckém a Olomouckém kraji a po Praze se ve jménu  Nadačního fondu Miloše Zemana  vydala dcera prezidenta  Kateřina Zemanová . Podpořila pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení ve vybraných...

31.12.2020
Činnost fondu v roce 2020
Činnost fondu v roce 2020

1 127 808 Kč - to je částka, kterou Nadační fond prezidenta republiky věnoval na pomoc v boji proti pandemii koronaviru od dubna do konce roku 2020.  Díky našim sponzorům jsme mohli poskytnout nákladnou polymerovou dezinfekci pro čtyři domovy seniorů, rozvézt 600 zdravých obědů pro dvě pražská sociální...

16.12.2020
100 000 Kč pro ZZS hl. m. Prahy
100 000 Kč pro ZZS hl. m. Prahy

Kateřina Zemanová dnes za Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana oficiálně předala dar ve výši 100 000 Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Tuto finanční výpomoc, která je určená na nákup zdravotnických, dezinfekčních a dalších pomůcek pro boj...

15.12.2020
1 500 000 Kč pro Klokánky
1 500 000 Kč pro Klokánky

Prezident republiky společně s dcerou Kateřinou dnes na Pražském hradě předali šek v hodnotě 1 500 000 Kč do rukou předsedkyně Fondu ohrožených dětí (FOD) paní Hanky Kupkové.  Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana podporuje projekt FOD Klokánek již od roku 2015. Za tyto roky bylo...

08.07.2020
Předání šeku Nadačnímu fondu Axon na léčebné terapie pro děti matek samoživitelek
Předání šeku Nadačnímu fondu Axon na léčebné terapie pro děti matek samoživitelek

Kateřina Zemanová dnes navštívila neurorehabilitační kliniku Axon, která se věnuje zejména dětským pacientům po náročné léčbě dětské mozkové obrny, nebo po jiných závažných onemocněních. Na rehabilitace sem dochází také čtyři...

30.06.2020
Poskytnutí prostorové polymerové dezinfekce pro čtyři domovy seniorů
Poskytnutí prostorové polymerové dezinfekce pro čtyři domovy seniorů

V průběhu května a června jsme zajistili nákladnou prostorovou polymerovou dezinfekci pro čtyři domovy seniorů, aby se jejich zaměstnanci i klienti mohli cítit v prostorách domovů bezpečněji. Posledním dezinfikovaným domovem bylo Seniorcentrum SeneCura Slivenec, kam se na průběh dezinfekce přijela podívat za Nadační fond...

18.06.2020
Předání šeku Dětskému domovu v Unhošti
Předání šeku Dětskému domovu v Unhošti

Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana se v této nelehké době rozhodl pomoci Dětskému domovu v Unhošti, který má nyní menší množství sponzorské pomoci. Období koronavirové krize zasáhlo téměř všechny, ale nesmíme zapomínat na ty...

28.05.2020
Děkujeme dětem z Klokánků za obrázky
Děkujeme dětem z Klokánků za obrázky

Prezident republiky Miloš Zeman a jeho dcera Kateřina moc děkují dětem z Klokánků za krásné obrázky.

13.05.2020
Nákup zdravých obědů pro sociální zařízení
Nákup zdravých obědů pro sociální zařízení

Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana zakoupil a rozvezl 600 zdravých obědů v hodnotě 45 000 Kč pro Dům seniorů Michle a Domov pro zrakově postižené Palata . Obědy jsme zakoupili u společnosti Startujeme o.p.s., která provozuje síť kaváren a bister Mezi řádky, jež jsou sociálními podniky,...

06.05.2020
Návštěva Klokánku Pardubice a SeneCura SeniorCentra Chrudim
Návštěva Klokánku Pardubice a SeneCura SeniorCentra Chrudim

Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, zastoupený Kateřinou Zemanovou, 6. května navštívil Klokánek Pardubice a SeneCura SeniorCentrum Chrudim.  V Klokánku jsme předali hmotné dary ve formě univerzálních dezinfekčních a čistících prostředků, pracích a...

05.05.2020
Hmotná pomoc pro válečného veterána rotného Stanislava Kubíka
Hmotná pomoc pro válečného veterána rotného Stanislava Kubíka

V rámci pomoci s bojem proti pandemii koronaviru, jsme se rozhodli poskytnout a přivézt nákup válečnému veteránovi rotnému Stanislavu Kubíkovi. 

01.05.2020
Finanční pomoc kapitánu Rousovi na nákup mechanického vozíku
Finanční pomoc kapitánu Rousovi na nákup mechanického vozíku

Na Pražském hradě proběhlo slavnostní předání symbolického šeku Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana ve výši 42 000 Kč na pořízení mechanického vozíku válečnému veteránovi kpt. Luboši Rousovi z rukou generálmajora Ing. Jana...

01.05.2020
Předání šeku Fondu ohrožených dětí
Předání šeku Fondu ohrožených dětí

Na prvomájový svátek předal Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana symbolický šek v hodnotě 150 000 Kč Fondu ohrožených dětí. Finanční dar je v tomto tíživém období koronavirové krize určen na pomoc s pokrytím provozních nákladů Klokánků,...

30.04.2020
Hmotná pomoc ostravským domovům seniorů
Hmotná pomoc ostravským domovům seniorů

Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR měl Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, zastoupený Kateřinou Zemanovou, možnost navštívit tři zařízení v Ostravě pečující o seniory. Po předchozí domluvě jsme předali dary ve formě dezinfekčních...

30.04.2020
Hmotné dary Klokánkům
Hmotné dary Klokánkům

30. dubna měl Nadační fond prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, zastoupený Kateřinou Zemanovou, možnost navštívit tři Klokánky - Klokánek Olomouc, Klokánek Dolní Benešov a Klokánek Dlouhá Loučka, které bohužel nemají stejné možnosti sponzoringu týkající se...

28.04.2020
Nákup pro válečného veterána nadporučíka Fabiána
Nákup pro válečného veterána nadporučíka Fabiána

Minulý týden nám bylo ctí navštívit npor. Attilu Fabiána a jeho manželku Ilonu, kteří projevili zájem o hmotnou pomoc od Nadačního fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana. Npor. Fabián působil jako vojenský policista na dvou misích v Iráku a České republice sloužil 14...

20.04.2020
Rozšíření účelu nadačního fondu
Rozšíření účelu nadačního fondu

,,Vážení a milí spoluobčané, v této nelehké době jsem se rozhodl pro rozšíření účelu mého nadačního fondu na pomoc lidem postižených pandemií koronaviru, kteří se vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu obtížně vyrovnávají s...

10.01.2020
5. Reprezentační ples prezidenta České republiky
5. Reprezentační ples prezidenta České republiky

Dne 10. ledna 2020 se na Pražském hradě uskutečnil 5. Reprezentační ples prezidenta České republiky. Veškerý výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi nadace prezidentského páru, které podporují ohrožené děti, seniory a lidi v nouzi. Chtěli bychom poděkovat všem, jimž nejsou...

08.01.2020
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 000 000 korun Fondu ohrožených dětí
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 000 000 korun Fondu ohrožených dětí

Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 000 000 korun předsedkyni Fondu ohrožených dětí paní Haně Kupkové. Prezidentský fond od roku 2015, kdy Klokánkům hrozilo zaniknutí, pravidelně přispívá na podporu poskytování přechodné rodinné péče ohroženým...

01.10.2018
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 300 000 korun Fondu ohrožených dětí
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 300 000 korun Fondu ohrožených dětí

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, jsem rád, že vás mohu opět přivítat jako každý rok na Pražském hradě. Vzpomínám si na výrok Davida Camerona, který říkal: „Parlamentní demokracie je krásná, jenom kdyby každý rok nebyly volby."...

04.01.2018
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 500 000 korun Fondu ohrožených dětí
Prezident Miloš Zeman předal finanční dar v hodnotě 2 500 000 korun Fondu ohrožených dětí

Prezident republiky by měl dodržovat dobré tradice. Proto jsem dnes na Hradě tradičně předal finanční příspěvek na Klokánky, které provozuje Fond ohrožených dětí. Zároveň jsem slíbil, že právě ve prospěch Klokánků zašlu veškeré finance, které se shromáždily na...

29.11.2017
Milé překvapení mimo naplánovaný program čekalo prezidenta Miloše Zemana v Brně
Milé překvapení mimo naplánovaný program čekalo prezidenta Miloše Zemana v Brně

Pozdravit mě přišly děti z Klokánku. Předaly mi krásné dárky, za které jim moc děkuji! I letos věnuji na provoz Klokánků finanční dar z výtěžku mého nadačního fondu.    

17.12.2015
Změna účelu fondu
Změna účelu fondu

Pro změnu účelu fondu se prezident Miloš Zeman rozhodl poté, co vláda letos v létě neschválila mimořádnou dotaci 20 milionů korun, které měly jít na pomoc Fondu ohrožených dětí. „Chtěl bych poděkovat všem, co až dosud přispěli do prezidentského fondu, a věřím, že...

18.06.2014
První milion korun věnován na snížení státního dluhu
První milion korun věnován na snížení státního dluhu

Nadační fond prezidenta republiky v úterý dne 14. června 2014 splnil slib a věnoval první milion korun na snížení státního dluhu České republiky.  Na Pražském hradě se při té příležitosti uskutečnila tisková konference za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana a 1....

11.04.2014
Úspěch charitativní aukce: 2.237.000,- Kč na splácení státního dluhu
Úspěch charitativní aukce: 2.237.000,- Kč na splácení státního dluhu

Nadační fond prezidenta republiky na splácení státního dluhu uspořádal v pátek dne 11. dubna 2014 na Pražském hradě aukci dvaceti sedmi velikonočních kraslic ztvárněných známými osobnostmi. Celkový výtěžek této události předčil očekávání....

Zobrazit všechny aktuality

Kontakty

Nadační fond prezidenta české republiky Ing. Miloše Zemana
Praha 1 - Hradčany 310, 118 00
Informace o fondu
obecný kontakt
+420 224 372 466
Kontakt pro média
Jiří Ovčáček

Přihlásit se na odběr novinek

V případě, že si přejete zasílat aktuální informace o akcích pro přispěvatele do nadačního fondu, jako jsou například setkání s prezidentem republiky a další kulturní akce, zašlete své jméno, adresu a telefonní či emailový kontakt na kontaktní email info@prezidentskyfond.cz, nebo si přihlaste na odber novinek zde:

Dokumenty ke stažení

Zakládací listiny Nadačního fondu Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana

Přispět pro
Nadační fond Miloše Zemana

Předem bychom Vám chtěli poděkovat za Váš zájem o zaslání finančního daru Nadačnímu fondu prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana.

V současné době je možné přispět zasláním Vašeho daru bankovním převodem na účet fondu č. 123123/6000
Děkujeme!
Načítám...
Načítám...